Kremna bb, Užice   +381 64 84 73 607

Lokacija

Viktorijini konaci su smešteni neposredno uz saobraćajnicu Mokra Gora – Višegrad.

Kontakt podaci:

Krsta Tešić

: +381 64 84 73 607
: viktorijinikonaci@gmail.com